Kategoria:

!MISSING: [government] !MISSING: [websites top 10]

Ranga

7239

Szacowana wartość

$ 7M

Official website of the Election Commission of India

Ranga

7308

Szacowana wartość

$ 9M

Drishti IAS, since 1999, is India's premier UPSC coaching institute & online study webportal. We provide IAS coaching in Delhi & Allahabad; Prelims & Mains Test Series; IAS YouTube Channel; Distance Learning Programme (DLP) and best free UPSC study material in English & Hindi.

Ranga

7317

Szacowana wartość

$ 4M

Ranga

7815

Szacowana wartość

$ 25M

संकेत स्थळाचा उद्देश नागरिकांना शिक्षित करणे आहे च्यासोबत माहिती पर्यंत पोहोचवीने जसे की अपेक्षित सेवा, शासकीय सेवेसाठी परिपूर्ण वेळ, व्यावसायिक प्रक्रिया, लागू नियम आणि कायदा, शासनाशी संपर्काचे प्रमुख मुद्दे, इत्यादी. हे संकेतस्थळ नागरिकांना त्यांचे हक्क, फायदे आणि शासनाच्या योजनांविषयी शिकवते, या योजना आणि त्यांचा लाभ यांच्यासाठी गरज असलेली पात्रता बदल इत्यादी मुद्दे या संकेतस्थळाव्दारे शिकवले जाता.

Ranga

7824

Szacowana wartość

$ 13M

Ranga

7924

Szacowana wartość

$ 11M

Uttarakhand Government Portal, India

Ranga

8203

Szacowana wartość

$ 37M

Welcome to MPOnline Portal

Ranga

8311

Szacowana wartość

$ 2M

Secure, Scalable and Sugamya Website as a Service

Ranga

8694

Szacowana wartość

$ 4M

Suomi.fi – tietoa ja palveluja elämäsi tilanteisiin

!MISSING: [recently updated]

!MISSING: [random websites]